it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt

PC, server, nätverk och annan infrastruktur samlas i teknologiportföljen

Teknologiportföljen tillhandahåller hårdvaran som all mjukvara kräver och utgår från både verksamhetens budget och behov. Syftet med teknologiportföljen är att etablera en säker, funktionell, kostnadseffektiv och följsam IT-miljö, där nyttan tillsammans med IT-miljöns möjligheter, tydliggörs.
Teknologiportföljens målbild är att optimera IT-miljön utifrån verksamhetens budget och behov, dvs tillhandahålla den servicenivå som definierats i serviceportföljen. Följande områden finns i denna portfölj:

Klientplattform
 • Installera operativsystem
 • Installation klientmjukvara
 • Utrullning klienter (hård/mjukvara)
 • Felavhjälp
 • Uppdatera:
  • virusskydd
  • operativsystem
  • officemjukvara
Nätverk
 • Lokal datakommunikation
 • Global datakommunikation
Övervakning
 • Övervaka hela kedjan (klient till server)
 • Tillhandahåll rapportering av levererad servicenivå
Servers och övrig infrastruktur
 • Produktionssättning
 • Installation
 • Drift
 • Kapacitetsplanering
 • Katalogtjänster
 • Möjliggör informations-säkerhet
 • Backup/Återläsning
Övriga tjänster
 • Tillhandahålla miljöer för:
  • Utveckling
  • Test
  • Produktion
 • Ändringshantering
 • Problemhantering
 • Upprätta/förvalta teknologiarkitektur
 • Hantera leverantörsrelationer
 • Bevaka, utvärdera och testa ny möjliggörande teknologi

Teknologiportföljen

 
Teknologiportföljen
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!