<html> <head> <title>IT Strategi SOA tjnster</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="Description" content="Hr frklaras omfattningen av en IT strategi! " /> <meta name="Keywords" content="IT strategi, IT-Strategi, IT-Strategy, SOA, SAAS, Ntverk, EAI, rekrytering, program, PC, samarbete" /> </head> <body > <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" height="100%"> <tr> <td align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="760" height="100%" border=0 bgcolor="#f8f9fe"> <!--holds the page --> <tr> <td valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <!--this is the structure --> <tr><td colspan="3"><a href="http://do-be.se"><img src="images/header.jpg" alt="it strategi, do-be.se" width="760" height="100" border=0 ></img></a></td></tr> <!-- Horizontal Nav starts Here --> <tr> <td colspan="3" class="topnavtext"> <a href="index.htm" >Startsida</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="itstrategy.htm">Strategisk IT</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="services.htm" >Tjnster</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="applications.htm" >Applikationer</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="technology.htm" >Teknologi</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="information.htm" >Information/Integration</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="resources.htm" >Resurser</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="links.htm" >Lsvrt</a> </td> </tr> <tr><td colspan="3" height="18"></td></tr> <tr> <td class="mainTextCell"> <p> <span class="styleHL"><br/> Tjnster eller service - inte bara SOA<br/> </span></p> <span class="styleNormal"> <p> Tjnste-portfljen skerstller den serviceniv som verksamheten definierar och hr finns ven den yttersta kontaktytan mellan verksamhet och IT, dvs. IT-helpdesk.<br /> <br /> Syftet med denna portflj r att skerstlla IT-leveransen p ett planerat och kontrollerat stt, samt klargra leveransattribut som ansvar, vad, hur, nr och till vem. <br /> <br /> Mlbilden r att besvara frgan - hur skall IT levereras fr att mta verksamhetens behov och budget? I detta ingr ven att beskriva hur servicenivn skall skerstllas utifrn applikations-, teknologi-, informations / integrations- och resursportfljerna <br /> <br /> Mlbilden har sin utgngspunkt i Mtesplatsen - dr verksamhet och IT mts och tillsammans tydliggr vart man r p vg <br /> <ul> <li class="styleLi">Bemanna forumet med IT-kompetens</li> <li class="styleLi">Fnga IT-behovet</li> <li class="styleLi">Presentera hur IT kan bidra med finansiering</li> <li class="styleLi">Presentera uppfljning av nyttan med IT</li> <li class="styleLi">Hantera frvntningar p IT</li> </ul> Servicenivavtal - SLA - en viktig del i att frst ambitionsnivn <br /> <ul> <li class="styleLi">Upprtta servicenivavtal fr alla IT-tjnster som verksamheten nyttjar</li> <li class="styleLi">Frvalta servicenivavtal</li> <li class="styleLi">Definiera rapporteringsstt</li> <li class="styleLi">Skerstll revision</li> </ul> IT-helpdesk - speglar hur vl IT fungerar! <br /> <ul> <li class="styleLi">Hantera support och rendeprocesserna</li> <li class="styleLi">Tillhandahlla IT-helpdesk</li> <li class="styleLi">Fnga problem, hantera frndringar och identifiera frbttringar</li> </ul> Informationsskerhet - stter grunden fr hur de vriga portfljerna mste agera <br /> <ul> <li class="styleLi">Formulera informationsskerhets-strategin</li> <li class="styleLi">Rulla ut och vervaka i de vriga portfljerna</li> </ul> </span> <h3><strong>Serviceportfljen</strong></h3> </td> <td style=" width: 60; vertical-align:top; height: 19px;"> &nbsp; </td> <td style=" width: 160; vertical-align:top; height: 19px;"> <span class="styleNormal"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-4686887302912318"; /* 120x600, created 7/22/08 */ google_ad_slot = "2261079446"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </span> </td> </tr> <tr><td colspan=3 > <img src="images/s.jpg" alt="Serviceportfljen" style="border:0; width: 760px; height: 372px;"/> </td></tr> <tr><td colspan=3 style="height: 18px"></td></tr> <tr><td class="bottomline"></td></tr> <tr> <td colspan="3"> <span class="styleSmall"> Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it  strategi omrdet.<br/> Copyright <a href="mailto:mika@do-be.se">Mika Valtonen-Andr</a> och <a href="mailto:anders@do-be.se">Anders Holmquist</a> 2008 - 2011<br/> Om du har funderingar - hr av dig till oss!!</a> </span>&nbsp; </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-5378991-1"); pageTracker._trackPageview(); </script> </body> </html>