it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt


Tjänster eller service - inte bara SOA

Tjänste-portföljen säkerställer den servicenivå som verksamheten definierar och här finns även den yttersta kontaktytan mellan verksamhet och IT, dvs. IT-helpdesk.

Syftet med denna portfölj är att säkerställa IT-leveransen på ett planerat och kontrollerat sätt, samt klargöra leveransattribut som ansvar, vad, hur, när och till vem.

Målbilden är att besvara frågan - hur skall IT levereras för att möta verksamhetens behov och budget? I detta ingår även att beskriva hur servicenivån skall säkerställas utifrån applikations-, teknologi-, informations / integrations- och resursportföljerna

Målbilden har sin utgångspunkt i Mötesplatsen - där verksamhet och IT möts och tillsammans tydliggör vart man är på väg

 • Bemanna forumet med IT-kompetens
 • Fånga IT-behovet
 • Presentera hur IT kan bidra med finansiering
 • Presentera uppföljning av nyttan med IT
 • Hantera förväntningar på IT
Servicenivåavtal - SLA - en viktig del i att förstå ambitionsnivån
 • Upprätta servicenivåavtal för alla IT-tjänster som verksamheten nyttjar
 • Förvalta servicenivåavtal
 • Definiera rapporteringssätt
 • Säkerställ revision
IT-helpdesk - speglar hur väl IT fungerar!
 • Hantera support och ärendeprocesserna
 • Tillhandahålla IT-helpdesk
 • Fånga problem, hantera förändringar och identifiera förbättringar
Informationssäkerhet - sätter grunden för hur de övriga portföljerna måste agera
 • Formulera informationssäkerhets-strategin
 • Rulla ut och övervaka i de övriga portföljerna

Serviceportföljen

 
Serviceportföljen
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!