it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt

Resurser - handlar om vilka som får allt att hända - från ledarskap till rekrytering

Resursportföljen tillgodoser resursbehovet i portföljerna utifrån den avtalade servicenivån.

Syftet med resursportföljen är att leverera resurser med rätt kompetens för att möta det identifierade behovet i respektive portfölj, samt planera och optimera resursutnyttjandet.

Resursportföljens målbild är att tillgodose resursbehovet för att möjliggöra den avtalade servicenivån utifrån given budget. I målbilden ingår även att klart och tydligt exponera hur resursfrågan hanteras och prioriteras. Följande områden täcks av resursportföljen:

Resurser
 • Verksamhet
  • Bemöta IT-organisationen (leverantören) med rätt kompetens (beställaren)
 • IT
  • Bemöta verksamheten (beställaren) med rätt kompetens (leverantören)
Bemanning
 • Definiera vad IT-organisationen skall kunna leverera
 • Definiera nyttjandet av egna respektive externa resurser
 • Hantera resursbehovet i portföljerna
Kvalité och riskhantering
 • Prioritera resurser för leverans utifrån serviceportföljen
 • Skapa strategi för utkontraktering
Kompetensutveckling
 • Planera och genomför kompetens-förstärkande åtgärder för interna resurser
 • Synkronisera kompetensbehovet med övriga fyra portföljer
Partners
 • Identifiera och agera beställare för strategiska samarbetspartners
 • Skapa och förvalta avtal

Resursportföljen

 
Resursportföljen
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!