it strategi, do-be.se
Startsida  Strategisk IT  Tjänster  Applikationer  Teknologi  Information/Integration  Resurser  Läsvärt


Strategisk IT handlar i grund och botten om kommunikation

Vi har skapat en presentation kring kommunikationsbehovet mellan IT och verksamhet. En viktig insikt är att det finns inga IT-projekt – bara verksamhetsprojekt som är mer eller mindre IT-relaterade. Utöver detta så gäller regeln - man får den IT som man förtjänar! - dvs. säkerställ att dialogen mellan IT och Verksamhet fungerar tillfredsställande.
 
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!