<html> <head> <title>IT Strategi</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="Description" content="Hr frklaras omfattningen av en IT strategi! " /> <meta name="Keywords" content="IT strategi, IT-Strategi, IT-Strategy, SOA, SAAS, Ntverk, EAI, rekrytering, program, PC, samarbete" /> </head> <body > <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" height="100%"> <!--holds everything --> <tr> <td align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="760" height="100%" border=0 bgcolor="#f8f9fe"> <!--holds the page --> <tr> <td valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <!--this is the structure --> <tr><td colspan="3"><a href="http://do-be.se"><img src="images/header.jpg" alt="it strategi, do-be.se" width="760" height="100" border=0 ></img></a></td></tr> <!-- Horizontal Nav starts Here --> <tr> <td colspan="3" class="topnavtext"> <a href="index.htm" >Startsida</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="itstrategy.htm">Strategisk IT</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="services.htm" >Tjnster</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="applications.htm" >Applikationer</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="technology.htm" >Teknologi</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="information.htm" >Information/Integration</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="resources.htm" >Resurser</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="links.htm" >Lsvrt</a> </td> </tr> <tr><td colspan="3" height="18"></td></tr> <tr> <!-- menu --> <td class="mainTextCell"> <p> <span class="styleHL"><br/> Strategisk IT handlar i grund och botten om kommunikation<br/> </span></p> <span class="styleNormal"> Vi har skapat en presentation kring kommunikationsbehovet mellan IT och verksamhet. En viktig insikt r att det finns inga IT-projekt  bara verksamhetsprojekt som r mer eller mindre IT-relaterade. Utver detta s gller regeln - man fr den IT som man frtjnar! - dvs. skerstll att dialogen mellan IT och Verksamhet fungerar tillfredsstllande. <br /> <div style="width:425px;text-align:left" id="Div1"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/strategicit/strategicitse?src=embed" title="Strategicit.Se">Strategicit.Se</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=strategicitse-1216646963599773-8&stripped_title=strategicitse" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=strategicitse-1216646963599773-8&stripped_title=strategicitse" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/strategicit/strategicitse?src=embed" title="View Strategicit.Se on SlideShare">presentation</a> (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/it-strategi">it-strategi</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/strategy">strategy</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/it">it</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/m-tesplats">mtesplats</a>)</div></div> </span> </td> <td style=" width: 60; vertical-align:top; height: 19px;"> &nbsp; </td> <td style=" width: 160; vertical-align:top; height: 19px;"> <span class="styleNormal"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-4686887302912318"; /* 120x600, created 7/22/08 */ google_ad_slot = "2261079446"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </span> </td> </tr> <tr><td colspan=3 style="height: 18px"></td></tr> <tr><td class="bottomline"></td></tr> <tr> <td colspan="3"> <span class="styleSmall"> Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it  strategi omrdet.<br/> Copyright <a href="mailto:mika@do-be.se">Mika Valtonen-Andr</a> och <a href="mailto:anders@do-be.se">Anders Holmquist</a> 2008 - 2011<br/> Om du har funderingar - hr av dig till oss!!</a> </span>&nbsp; </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-5378991-1"); pageTracker._trackPageview(); </script> </body> </html>