it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt

Information och Integrations portföljen - handlar om effektiv informationshantering och kontroll över informationsflödet

Syftet med informations- och integrationsportföljen är att säkerställa både effektiv informationshantering och dataintegration för interna och externa applikationstjänster, samt förvalta och skapa kontroll i integrationsfloran.

Integrationsportföljens målbild utgörs dels av en ekonomisk, optimerad, flexibel och tidsenlig integrationstjänst som möjliggör verksamhetsstrategin, dels av att all dataintegration är förenlig med strategin och förvaltas i portföljen. Hit hör bland annat:
Integrationsarkitektur
 • Skapa och förvalta integrations-arkitektur för hela verksamheten
 • Definiera riktlinjer för dataintegration?- aktuella integrationsformat?- aktuella integrationstjänster?- produktval
 • Kontroll över all dataintegration
Strategiska datakällor
 • Definiera strategiska datakällor
 • Säkerställ korrekta och optimala dataflöden
 • Möjliggör förvaltning av masterdata
Övriga tjänster
 • Hantera integration enligt ett livs-cykelperspektiv och genomför uppgraderingar efter behov
 • Säkerställ datasäkerhet och säkerhetsmekanismer för integration
 • Rapportera levererad servicenivå
 • Agera kontaktyta för integration med externa parter

Information och Integrations portföljen

 
Information och Integrations portföljen
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!