it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt

Mjukvaran förvaltas i en applikationsportfölj

Applikationsportföljen tillhandahåller mjukvaran som stödjer/ersätter aktiviteter i verksamheten. Syftet med applikationsportföljen är att leverera applikationstjänster till rätt ändamål, rätt målgrupp, i enlighet med avtalad servicenivå, och genom ett livscykelperspektiv.
Applikationsportföljens målbild består av att tillgodose verksamhetens behov av tjänster för att möjliggöra verksamhetsstrategin, samt effektivt förvalta applikationstjänsterna efter verksamhetens krav och riktlinjer. Följande tjänster rymms inom applikationsportföljen:

Applikationstjänster
 • Inventera/registrera alla applikationer både på klient och server sidan
 • Hantera konsolidering av redundanta applikationstjänster
 • Etablera livscykelprocess relaterade till applikationstjänster
 • Tillhandahåll applikationsutbildning
 • Skapa och förvalta applikationsavtal
 • Hantera licensavtal
Applikationssupport
 • Tillhandahålla applikationssupport enligt servicenivåavtal
 • Säkerställ rätt kompetens
 • Ärendehantering
 • Mät och övervaka servicenivå
 • Tillhandahåll rapportering av levererad servicenivå
Förvaltning
 • Bevaka möjligheterna med nya applikationstjänster
 • Uppgradera applikationstjänster
 • Konfigurera utveckling, test och produktionsmiljö
 • Användaradministration
 • Ändringshantering
 • Tillhandahåll applikationsförädling

Applikationsportföljen

 
Applikationsportföljen
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!