<html> <head> <title>IT-Strategi - strategisk IT - tydligt och enkelt - ltt att lra och frst</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://strategicit.se/favicon.ico"/> <meta name="Description" content="Hr frklaras omfattningen av en IT-strategi! Strategisk IT tydligt och enkelt - Ltt att lra och frst" /> <meta name="Keywords" content="IT strategi,IT-Strategi,IT-anvndning,IT-renden,strategisk it,IT-Strategy,tjnst,applikation,teknologi,handlingsplan,resurs" /> </head> <body > <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" height="100%"> <!--holds everything --> <tr> <td align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="760" height="100%" border=0 bgcolor="#f8f9fe"> <!--holds the page --> <tr> <td valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <!--this is the structure --> <tr><td colspan="3"><a href="http://do-be.se"><img src="images/header.jpg" alt="it strategi, do-be.se" width="760" height="100" border=0 ></img></a></td></tr> <!-- Horizontal Nav starts Here --> <tr> <td colspan="3" class="topnavtext"> <a href="index.htm" >Startsida</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="itstrategy.htm">Strategisk IT</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="services.htm" >Tjnster</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="applications.htm" >Applikationer</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="technology.htm" >Teknologi</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="information.htm" >Information/Integration</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="resources.htm" >Resurser</a> <img src="images/topnav_dividers.gif" alt=" " width="1" height="7"/> <a href="links.htm" >Lsvrt</a> </td> </tr> <tr><td colspan="3" height="18"></td></tr> <tr> <!-- menu --> <td class="mainTextCell"> <span class="styleHL"><br/> Vlkommen till Strategisk IT<br/> </span> <span class="styleNormal"> <br /> Hemsidan som mjliggr en framgngsrik <b>IT-strategi</b> - hr hittar ni framgngsfaktorerna fr en lyckad it-strategi samt beskrivningar och argumentation kring begreppet IT-strategi. Syftet med en IT-strategi r att ka nyttan av IT i verksamheten och r ett fundamentalt instrument fr dialog med affrsledning och styrning av IT-verksamhetens personal och leverantrer. En affrsdriven IT-strategi tar utgngspunkt i affrsledningens lngsiktiga mlbild och strategier fr affrens utveckling. Det handlar om att frst och analysera verksamheten - globalt, nationellt, lokalt - detta gller fr kommuner, landsting och det privata nringslivet. <br /><br /> En IT-strategi omfattar i allmnhet en tidshorisont p tre till fem r men revideras cykliskt och skall stndigt vara aktuell utifrn verksamhetens behov. Fr att skerstlla detta krvs det att IT-strategin r s pedagogisk i sitt utfrande att verksamhetsledningen kan ta till sig innehllet. Eftersom teknologin r en mjliggrare r det av vikt att IT-strategin ven hanterar relevanta externa trender och nya teknologier. <br /><br /> I arbetet med IT-strategin fljer ven en uppfljningsbar <b>handlingsplan</b> fr genomfrandet. Omfattningen av denna handlingsplan varierar kraftigt beroende p mognadsgraden inom verksamheten och frndringskulturen. En framgngsfaktor i detta arbete r kommunikationen med alla intressenter - allt fr att skapa en god grund fr realiseringen. <br /> <br /> Informationen p denna site r koncentrerad till IT-strategins fem element;<br /> <ul> <li class="styleLi"><b>Tjnster</b></li> <li class="styleLi"><b>Applikationer</b></li> <li class="styleLi"><b>Teknologi</b></li> <li class="styleLi"><b>Information</b> och <b>Integration</b></li> <li class="styleLi"><b>Resurser</b></li> </ul>Fr att undvika suboptimering frvaltas elementen bst i portfljer. &nbsp;<b>Portfljfrvaltning</b> skrar att IT mter verksamhetens frvntningar samtidigt som man p bsta stt visar nyttan med IT och mter kundernas behov.&nbsp;<br /> Under respektive meny finns en utfrlig beskrivning av dessa element med tillhrande bilder. &nbsp; <br /> <br /> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="mainTextCell2ndTable"> Vi vill frenkla IT - strategibegreppet och samtidigt frmedla behovet av att hitta ett forum fr att diskutera strategiska IT omrden. <br />Vi kallar detta forum fr <b>Mtesplatsen</b>. <br /><br />Till Mtesplatsen kallas bde IT och Verksamhet, och dessa parter har ett delat ansvar nr det gller att lyckas med den strategiska Verksamhets- och IT - dialogen. Det r viktigt att ppeka att den bsta IT-strategin r den som du sjlv formulerar utifrn de frutsttningar som din verksamhet ger. </td> <td style="padding: 0px 0px 0px 10px"><img src="images/1stpage.jpg" width="120" height="90" alt="Mtesplatsen" border=0 /> </td> </tr> </table> </span> </td> <td style=" width: 60; vertical-align:top; height: 19px;"> &nbsp; </td> <td style=" width: 160; vertical-align:top; height: 19px;"> <span class="styleNormal"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-4686887302912318"; /* 120x600, created 7/22/08 */ google_ad_slot = "2261079446"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </span> </td> </tr> <tr><td colspan=3 style="height: 18px"></td></tr> <tr><td class="bottomline"></td></tr> <tr> <td colspan="3"> <span class="styleSmall"> Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it  strategi omrdet.<br/> Copyright <a href="mailto:mika@do-be.se">Mika Valtonen-Andr</a> och <a href="mailto:anders@do-be.se">Anders Holmquist</a> 2008 - 2011<br/> Om du har funderingar - hr av dig till oss!!</a> </span>&nbsp; <script type="text/javascript"> <!-- if ((navigator.appVersion.indexOf("MSIE") > 0) && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) { var sText = "<u><span class='styleSmall' style='color:blue;cursor:hand;'"; sText += "onclick='window.external.AddFavorite(location.href,"; sText += "document.title);'>Skapa lokal lnk</span></u>"; document.write(sText); } //--> </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-5378991-1"); pageTracker._trackPageview(); </script> </body> </html>